Promotie Tandarts Bernadette Sterenborg

Het is zover, mijn promotie traject is bijna afgerond, 27 september om half 11 zal ik mijn proefschrift verdedigen, getiteld Treatment of the worn dentition: the patient’s perspective.

Het belangrijkste doel van dit proefschrift was het onderzoeken van mogelijke effecten van een uitgebreide behandeling bij mensen met gebitsslijtage. Gebitsslijtage is een steeds meer voorkomend probleem en om dit beter te begrijpen is het belangrijk om onderzoek uit te voeren naar allerlei facetten van gebitsslijtage. Op basis van de resultaten verkregen binnen dit proefschrift concluderen wij dat de effecten van een uitgebreide behandeling geen invloed hebben op de mond gerelateerde kwaliteit van leven of juist een zeer positieve invloed hebben.

In de wachtkamer van Jozien Benerink ligt een exemplaar van mijn proefschrift ter inzage. De verdediging is openbaar en vrij toegankelijk. Tevens is de verdediging te volgen via een livestream op www.ru.nl/aula/livestream

Na mijn promotie blijf ik werkzaam op de maandag, dinsdagmiddag en de vrijdag in de praktijk van Jozien Benerink.

Hartelijke groet,
Bernadette